سردار شهید حسین املاکیاشک حسین - سردار شهید حسین املاکی
4

من به اتفاق سردار شهید حسین املاکی و سردار شهید خوش سیرت و برادر پاسدار حسن پروانه که از فرماندهان ایام دفاع مقدس است رفته بودیم منطقه ی قلاویزان برادر عزیز ما آقا قاسم شافعی هم بود. حسین آدمی بود که دیر به گریه می آمد، آنروز شهید خوش سیرت که صدای نسبتا خوبی هم […]

من به اتفاق سردار شهید حسین املاکی و سردار شهید خوش سیرت و برادر پاسدار حسن پروانه که از فرماندهان ایام دفاع مقدس است رفته بودیم منطقه ی قلاویزان برادر عزیز ما آقا قاسم شافعی هم بود.

حسین آدمی بود که دیر به گریه می آمد، آنروز شهید خوش سیرت که صدای نسبتا خوبی هم داشت شروع کرد به خواندن مصیبت حضرت سیدالشهداء انتهای آن را به شهادت حسین املاکی ختم کرد که بعد از شهادت حسین املاکی دخترات برات گریه می کنند و الی آخر، دیدیم حسین دارد گریه می کند اشک پهنای صورتش را گرفته بود.

راوی : سردار هامون محمدی

کتاب سلاله عاشورا

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۳/۰۹/۰۷ - ۷:۲۶

كانال تلگرامي شهيد حسين املاكي شهيد حسین املاکی سامانه پیامکی تسنیم تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب