تاریخ : سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱
فیلم| گندزدایی و ضدعفونی کردن لنگرود با رمز شهید حسین املاکی