تاریخ : پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰
فیلم| گندزدایی و ضدعفونی کردن لنگرود با رمز شهید حسین املاکی