تاریخ : پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰

سردار سید علی آقازاده

15نوامبر
مدیریت عملیات نصر۴ در اختیار سردار املاکی بود

مدیریت عملیات نصر۴ در اختیار سردار املاکی بود

بعضی ها که سابقه چندانی در عملیاتها ندارند نباید در مصاحبه ها و اظهار نظرها فتوحات رزمندگان لشکرقدس را برای خود بدانند.